Dit is een van de belangrijkste theorieën van de Chinese geneeswijze. De Vijf Bewegingen, oftewel de Vijf Elementen houden verband met vijf fundamentele stoffen in de natuur, namelijk; hout, vuur, aarde, metaal en water, welke gebruikt worden om eigenschappen en categorieën van stoffen in het universum en hun onderlinge relaties te verklaren. Elk element hoort bij een bepaald seizoen: Hout bij het voorjaar, Vuur bij de zomer, Aarde bij de nazomer, Metaal bij de herfst en Water bij de winter.


Elk element vertegenwoordigt een andere kwaliteit in ons als mens, net zoals elk seizoen een andere hoedanigheid betekent voor de gehele natuurlijke wereld. Volgens deze theorie is het hele universum opgebouwd uit deze vijf fundamentele elementen en enkel door hun onderlinge interactie kan beweging en verandering van stoffen optreden. Essentieel bij de theorie van de Vijf Elementen is de opvatting dat als een van de elementen van slag raakt, dit zal leiden tot een zekere onevenwichtigheid in Qi van ons systeem.


Elk van de Vijf Elementen heeft twee Functionarissen aan zich verbonden, met uitzondering van het Element Vuur. De Functionarissen in elk Element zijn nauw met elkaar verbonden en worden in de praktijk ook vaak gezamenlijk behandeld. Bij diagnose van de Vijf Elementen is de vaardigheid van de therapeut om de emotionele aard van het individu te begrijpen en te beoordelen van cruciaal belang, met name in relatie tot de sleutelemoties woede, plezier, sympathie, verdriet en angst. In de Chinese Geneeswijze wordt deze theorie gebruikt om pathofysiologische condities van de mens te bepalen en om richting te geven aan de klinische diagnose en behandeling van ziekten. Een voorbeeld: de lever, de galblaas, onze ogen, pezen, irritatie, frustratie en woede behoren allen tot het element hout.


“Elk element hoor bij een seizoen, wat de eigenschappen van elk seizoen vertegenwoordigt.”