Alles wat wij waarnemen, nemen wij waar omdat er tegenstellingen zijn. Je kan licht niet waarnemen zonder donker waar te nemen. De dag ken je, omdat je weet wat nacht betekent. Iets is hoog, omdat je geleerd hebt wat laag is. Als één van deze tegenstellingen wegvalt, bestaat de andere automatisch ook niet meer.

Er zijn heel veel dingen die wij als mens niet kunnen waarnemen, maar dat betekent niet dat het niet bestaat. Als er een waarneming kan plaatsvinden, is er een tegenstelling en dus een interactie. En alles en overal is er interactie. En deze interactie is Qi (Chi).

Door de eeuwen heen wordt er wereldwijd geprobeerd dit prachtige woord te vertalen. Maar dat kan gewoonweg niet. Want Qi is verbinding, communicatie en informatieoverdracht en beweging tegelijkertijd.


Klassieke teksten uit China beweren dat je gezond bent, wanneer je Qi stroomt. Wij zijn als mens een onderdeel van het ritme van de wetmatigheden van Qi. Daarom is het van belang dat we als mens streven naar een leven in het ritme van de wetmatigheden van Qi. Omdat Qi alles en overal is, zijn wij als mens ook Qi. Symptomen van diverse ziekten worden vaak gezien als een verstoring of een disbalans van Qi . De Chinese Geneeswijze probeert deze verstoringen te verhelpen door onze stroom van Qi aan te passen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van diverse therapeutische technieken. Voorbeelden van dergelijke technieken zijn Acupunctuur, Kruidengeneeswijze, Massages, Tai Chi, Qi Gong en aanpassingen in het voedingspatroon.

“Een woord wat gezegd wordt is Qi tussen twee mensen. De impact van het woord zegt iets over jouw interne Qi”