' THE BEST WAY TO FIND OUT IF YOU CAN TRUST SOMEBODY, IS TO TRUST THEM'

is een uitspraak van Ernest Hemingway (1899 – 1961). Door het leven heen kruist deze uitspraak mijn pad en besef ik me weer hoe dankbaar ik ben voor het vertrouwen dat ik in mensen om me heen heb en dat er vertrouwen naar mij toe is. Maar ik weet ook dat, wanneer mijn vertrouwen beschaamd wordt, dit extreem pijn doet en ik wankel kan zijn in mijn gevoel van veiligheid.


Ik ben op onderzoek uitgegaan wat het woord vertrouwen nu eigenlijk betekent. Ik heb er wel een gevoel bij, maar dat gevoel hangt echt af van de situatie waarin ik me bevind en dan nog kan ik er alleen maar losse woorden aan hangen. In dit onderzoek heb ik aan vriendinnen en kennissen gevraagd wat vertrouwen voor hen betekent. Ik kreeg een prachtige variatie terug, die toch allen een overlap hebben en die wil ik graag delen.


 • Dicht bij mezelf kunnen blijven zonder twijfel
 • Weten dat ik van iemand op aan kan
 • Een gevoel van veiligheid
 • Dat ik in alles mezelf kan zijn
 • Eerlijkheid
 • Onvoorwaardelijkheid
 • Vriendschap
 • Kwetsbaar durven zijn
 • Mezelf durven zijn
 • Loslaten
 • Oordeel vrij zijn
 • Veiligheid
Vertrouwen een verwachting is dat iemand je niet in de steek laat, ook al is dat mogelijk. Als je afhankelijk van iemand bent voor iets dat belangrijk voor je is, maar waar je geen controle over hebt, heb je vertrouwen nodig om dit toe te laten. Vertrouwen is de bereidheid het risico te lopen dat iemand (al dan niet bewust) iets doet wat je zal raken. Of de ander de verwachtingen nakomt, is afhankelijk van onder andere:

-De intentie van de ander (is het belangrijk voor de ander om aan de verwachtingen te voldoen?)

-De mogelijkheden van de ander (iemand wil wel aan de verwachtingen voldoen, maar heeft de mogelijkheid niet).

-De omstandigheden (de ander wil de verwachtingen wel nakomen, maar door omstandigheden lukt dat nu niet).

In mijn verdere speurtocht naar vertrouwen leerde ik ook dat er verschillende vormen van vertrouwen zijn.

Vertrouwen. Vertrouwen is de verwachting dat mensen ons niet in de steek laten, ook al is dat mogelijk omdat we niet alles kunnen en willen controleren.

Wantrouwen. Als je partij verwacht dat de ander de gemaakte afspraken om wat voor reden dan ook (intentie, mogelijkheden of omstandigheden) niet na gaat komen.

Basisvertrouwen. Dit is wel een bijzondere vorm van vertrouwen vind ik. Het is niet per definitie dat je vertrouwen richting een ander op nul begint. Soms voel je bij jezelf voor iemand anders een basisvertrouwen. Ik zie dit als een soort 'instapniveau'.

Rationeel vertrouwen. Dit is het vertrouwen dat sterk gebaseerd is op een wederzijds voordeel. Wanneer de vertrouwensrelatie onder druk komt te staan bij bijvoorbeeld wijzigingen, ben je bij 'rationeel vertrouwen' gericht op het in tact houden van het gedeelde belang en heb je regels of contracten om de eventuele risico's te beperken.

Blind vertrouwen. Ook wel vertrouwen zonder reden.

Echt vertrouwen. Vertrouwen is gebaseerd op ervaringen die al vertrouwen hebben opgewekt.

Vanuit een visie uit een ver verleden blijkt dat vertrouwen een deugd is. Deugden, oftewel zielskwaliteiten, werden al beschreven in het boek Huang Di Nei Jing 475-221 BC in China.

Wu Xing (5 deugden) maakt gebruik van het basisprincipe de vijf elementen, waarbij fatsoen bij het element Vuur hoort, onbaatzuchtigheid bij het Metaal element, wijsheid bij het Water element en empathie bij het Hout element. En vertrouwen hoort bij het Aarde element. In dit systeem worden de (hemelse) deugden verbonden met de (aardse) emoties. De emoties worden in deze leer beschreven als factoren die het hemelse potentieel van de mens (de deugd) uit balans brengen en chaos veroorzaken. “Men moet de hemelse deugden beschermen en de emoties uitbannen”.


Ieder mens beschikt in de basis over 5 deugden, dus ook over vertrouwen. En als ik dat dan lees, maakt mijn hart een sprongetje, want dit betekent dat ieder mens, ongeacht wat er ook op zijn pad komt, terug kan vallen op de 5 deugden. En dus ook op vertrouwen. Vertrouwen op zichzelf en van daaruit vertrouwen op de ander. Dus welke emoties het leven je ook geeft, welk trauma of disbalans je ervaart. Door in balans te blijven of te komen, kan je de deugden weer ervaren.

En dat is mij vandaag overkomen, bij mijn eigen acupuncturist. Door middel van Acupunctuur werd mijn Aarde element weer in balans gebracht, en dus kan ik me weer verbinden met mijn deugd vertrouwen. Wat heb ik dat gemist.