Afgelopen maand zag ik een tekst langskomen op Facebook. Nadat ik de bron van deze tekst had gevonden, wilde ik niets anders dan dit met jullie delen. Ik citeer:

"Het feit dat we niet weten of iets effectief is wil niet zeggen dat iets niet effectief is. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat het niet effectief is.”

Ik heb het bericht tallozen malen gezien en beluisterd, en nog steeds zit ik vol ongeloof te luisteren naar wat deze man zegt.

Deze zin is 4 februari jongsleden op NPO radio11 uitgesproken tijdens een interview, wat gaat over het vaccin AstraZeneca. In het kort: De Gezondheidsraad weet niet of het AstraZeneca vaccin effectief is voor mensen tussen de 60 en 64 jaar. Maar zolang het tegendeel niet bewezen is, wordt het gewoon gegeven. De effectiviteit van complementaire geneeswijze wordt al decennia bestreden in de reguliere medische zorg. Omdat het niet bewezen is. Het lijkt op meten met twee maten, bij eenzelfde uitspraak blijkt het woord “effectief” twee betekenissen te hebben.

En nu, ten tijde van Corona, kan de complementaire zorg geen mensen helpen, omdat deze beroepsgroep tijdens de huidige lockdown uitgesloten is van de uitzonderingenlijst medische contactberoepen.

Iets in mij word enorm geraakt.

Ik maak even een uitstapje naar mijn wereld van de ‘alternatieve geneeskunde’. Sinds 1994 is de TCG (Traditionele Chinese Geneeswijze) mijn lust en mijn leven. Tijdens mijn studie, mijn stages in Nederland en China en tijdens mijn werkzaamheden in mijn praktijk, ervaar ik de diepe werking van acupunctuur en Chinese kruiden. De TCG bestaat al ruim 4000 jaar en laat mij nog dagelijks zien dat een ervaringswetenschap ook bewijs kan leveren. De WHO heeft acupunctuur in zijn lijst opgenomen. Unesco in zijn representatieve lijst van het immaterieel cultuur erfgoed van de mensheid. In 2018 organiseerden deze organisaties samen een wereldwijd event om acupunctuur onder de aandacht te brengen bij politiekleiders, wetenschappers en academici. Wereldwijd heeft acupunctuur een plaats verworven in de Integrale Geneeskunde, waarbij reguliere en niet-reguliere behandelwijzen elkaar aanvullen. Deze samenwerking is duurzaam, voornamelijk gericht op preventie. Helaas niet in Nederland, want Nederland erkent acupunctuur niet als erkend medisch beroep en wordt tot de alternatieve geneeswijzen gerekend.

In januari 2021 is er een motie ingediend bij de Tweede Kamer om de complementaire zorg toe te voegen aan de lijst met uitzonderingsberoepen. Deze motie is verworpen. Ik was verbijsterd.

Ik probeer te begrijpen wat de beweegredenen konden zijn. Juist wij kunnen de reguliere zorg ondersteunen en ontlasten. Juist wij kunnen mensen preventief behandelen door hun zelfhelend vermogen te vergroten en te herstellen. Juist wij kunnen mensen helpen die Covid-19 hebben gehad, en daar nog steeds klachten door hebben.

Wist je dat de opleidingen die wij volgen om een praktijk te openen een HBO opleiding is? En dat we verplicht zijn om HBO niveau nascholingen te volgen EN HBO westerse medische basis opleidingen, inclusief examen te volgen? En wist je ook dat dit nodig is om te voldoen aan de eisen van een beroepsvereniging en om zo een registratie te krijgen bij de CPION. (CPION staat voor Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). En terecht. Voor mij zijn dat de kersen op een taart, omdat ik enorm geniet van alles wat met TCG te maken heeft. Maar ik doe het ook voor mijn klanten. Want alleen hierdoor worden mijn behandelingen vergoed door de zorgverzekeringen in Nederland.

Waarom hoort de complementaire zorg dan niet bij de uitzonderingsgroep tijdens de lockdown?

Een ministeriële brief maakt het duidelijk.2

“ Alternatieve beroepen zoals chiropractor en osteopaat hebben medisch gezien geen nut. Ze vallen niet onder de noemer (para)medische contactberoepen. Osteopaten, acupuncturisten en chiropractors zitten met hun handen in hun haar. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) neemt hun behandelwijze – net zoals de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) al jaren doet – niet serieus. De coronacrisis maakt zo pijnlijk duidelijk dat alternatieve behandelingen weinig nut hebben voor de gezondheidszorg. Ze mogen daarom hun beroep niet uitoefenen voor de duur van de ministeriële corona-regeling, voorlopig tot 19 januari (vermoedelijk nog weken langer), schrijft de verantwoordelijke ambtenaar van VWS.”

 

Ik weet, vanuit het diepste van mijn ziel, dat acupunctuur werkt. Net zoals al duizenden jaren ervaring vanuit de hele wereld dit weet. Natuurlijk werkt het niet bij iedereen even goed. Natuurlijk reageert elk mens anders op een behandeling. En natuurlijk heb ik in die 20 jaar werkervaring ook echt mensen moeten teleurstellen dat ik ze niet verder kon helpen. Ik ben geen wonderdokter. Maar ja, deze bestaan ook niet. Ook niet in de reguliere geneeskunde. Iedere zorgprofessional die aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging of federatie, is kundig op zijn of haar eigen manier, op zijn of haar eigen niveau.

Leven vanuit mijn wereld, in een land waar een groep mensen aan de macht staan die vinden dat acupunctuur weinig nut heeft voor de gezondheidszorg was voor de lockdown geen enkel probleem voor mij. Natuurlijk ervaar ik al ruim 25 jaar discussies over de effectiviteit van acupunctuur. Natuurlijk zag ik weinig huisartsen enthousiast worden over samenwerken met ‘alternatieve therapeuten’. Natuurlijk zie ik al jaren dat de vergoeding voor ‘alternatieve zorg’ steeds minder wordt voor mijn cliënten.

Waarom? Omdat het wetenschappelijke bewijs ontbreekt bij acupunctuur. De effectiviteit is niet aantoonbaar. Desalniettemin was een samenwerking niet echt een noodzaak, want mensen konden uit vrije wil zorg kiezen. Maar nu, ten tijden van deze lockdown, waar ik zonder verklaring medische indicatie van een huisarts of specialist niemand mag behandelen, raakt mij diep. En nog erger. Het raakt mijn cliënten.

Wat ik hier nog aan wil toevoegen is dat er een moment is geweest dat ik een samenwerking met de reguliere geneeskunde bijna zag gebeuren. In 2014 is de VWS een prachtig programma gestart. Het Nationaal Preventie Programma met de naam “ALLES IS GEZONDHEID”. De intentie die ik toen voelde bij de titel gaf me echt hoop. Hoe waanzinnig is dit als je deze naam leest. Eindelijk zou de Integrale Geneeskunde een feit worden. Oost en West samen als zorg. Reguliere en ‘alternatieve’ geneeskunde hand in hand met maar één doel. De mens. De mens helpen om zo gezond mogelijk te kunnen leven. Preventief of curatief. Holistisch of symptomatisch. Tezamen vanuit dezelfde intentie, met hetzelfde doel (de mens) en met de ‘eed van Hippocrates’ als overeenkomst. Maar helaas.

Mensen met chronische pijn, waarbij pijnstilling en fysiotherapie niet afdoende is, zijn enorm gebaat bij acupunctuur. Ook mensen met klachten zoals burn-out, slapeloosheid, angst of depressie varen wel bij acupunctuur. Vrouwen met diverse gradaties van menstruatie,- en overgangsklachten zien deze afnemen en zelf overgaan. En juist nu, voor mensen die last blijven houden van benauwdheid, smaak- en reukverlies en extreme vermoeidheid na Covid-19, hebben mijn collega’s en ik al veel kunnen betekenen.

 

Acupunctuur is een preventief medisch systeem. Al ruim 4000 jaar. Hoe kan het zo zijn dat we anno 2021 een multicultureel land zijn, zonder “multiculturele” zorg? Duizenden jaren aan kennis uit binnen,- en buitenland worden zomaar opzijgezet. En dat terwijl de voorloper van onze moderne westerse geneeskunde met haar medicijnen gebaseerd is op de volksgeneeskunst en plantengeneeskunde, heden ten dage complementaire geneeswijzen. Naar mijn mening wordt de bron van de reguliere medische geneeskunde hiermee ontkend. Wie Outlander3 kijkt, weet waar ik het over heb. Natuurlijk voeg ik deze serie met een knipoog toe. Als Claire in seizoen 5 penicilline nodig heeft, gaat ze als kruidenvrouwtje in de 18e eeuw net zolang schimmels kweken totdat ze de gelijkenis ziet met de penicilline uit haar tijd als dokter in de 20e eeuw.

Ergens hoop ik dat met mij 17 miljoen mensen bewust worden om te zien dat ‘ALLES IS GEZONDHEID’ net zulke mooie woorden zijn als ‘SAMEN TEGEN CORONA’. Maar dat de betekenis in deze context niet de lading dekt die het wel zou moeten doen.

En dat het woord ‘EFFECTIVITEIT’ dezelfde betekenis zou moeten hebben, ongeacht welke vorm van geneeskunde ook toegepast wordt. Vanuit een zuivere intentie. Want, net zoals Roland Pierik van de Gezondheidsraad zei op Radio 1. ,,Het feit dat we niet weten of iets effectief is, wil niet zeggen dat iets niet effectief is”. Geef dat vertrouwen niet alleen aan een gloednieuw vaccin, maar ook aan een eeuwenoud medisch systeem.

Voor respect en zorg voor de mens. ELK MENS.


Ursula

 

 

1. https://www.nporadio1.nl/binnenland/29436-gezondheidsraad-adviseert-zet-vaccin-astrazeneca-eerst-in-bij-60-tot-65-jarigen

2. Broer Scholtens | Geplaatst: 12 jan 2021 | Laatste Wijziging: 24 jan 2021

3. Outlander. Brits-Amerikaanse dramatische televisieserie van romans van de Amerikaanse schrijfster Diana Gabaldon.