MIND, BODY AND SPIRIT... IN ONE WORD HOLISTIC!

OR HUMAN


Holisme, wat is dat eigenlijk?


Als ik in Google zoek naar holisme, dan kom ik verschillende visies tegen:


-Holos (het geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem (fysiek, biologisch, technisch, chemisch, economisch, enzovoort.) niet kunnen worden verklaard door de som van alleen zijn componenten te nemen.


-Visie dat elk geheel meer is dan de som van zijn delen, dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.


-Theorie dat er een samenhang bestaat in de werkelijkheid, die enkel uit een beschouwing van het geheel blijkt en niet terug te vinden is in de onderdelen.


Nou dat is leuk, maar wat betekent het nou werkelijk? En waarom zou ik een nieuwsbrief willen wijden aan dit onderwerp?


Holisme is voor mij een woord dat past bij mijn levensovertuiging:

'Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden.'

Ik zie mezelf als holist. Voortdurend, als deel van het geheel, waarbij afgescheidenheid niet meer dan een illusie is. Zeg maar dat dat een creatie van het denken is.


Holisme is voor mij een manier van leven, waarbij ik voel dat ik onderdeel uitmaak van een groter geheel. En als ik verbonden ben met alles om me heen en met mijzelf, leef ik met meer respect en liefde, in het hier en nu. Dat is mijn overtuiging. Het doel van het leven is dan niet zozeer gericht op het eindstation waar we ons in deze maatschappij vaak op richten. Het doel van het leven is gericht op het pad dat je bewandeld. Elke keer in het hier en nu. En dat maakt me blijer, gelukkiger.


In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik over leven vanuit je hart. En als ik dat dan doe, leven vanuit mijn hart, kom ik direct in verbinding met mijn gevoel, mijn lijf, mijn denken en mijn spirituele deel. Dan klopt alles met elkaar en voel ik alleen nog maar verbinding.


Tijdens mijn studie Traditionele Chinese Geneeswijze (=TCG) ben ik volledig ondergedompeld in deze manier van kijken naar de wereld. De theorie van Yin en Yang, gebaseerd op de filosofie uit het klassieke China, is één van de meest fundamentele theorieën van de TCG. Volgens deze theorie is de tegenstelling Yin en Yang een fundamentele natuurwet. Alles komt voort uit, wordt ontwikkeld, gemotiveerd en veranderd door de kracht van Yin en Yang. In het universum bestaan verschillende relaties tussen Yin en Yang, zoals tegenstelling, ondersteuning, aanval, onderlinge afhankelijkheid en transformatie. Het zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad, maar zij bestaan alleen ten opzichte van elkaar. Dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus holisme.


Als je op een holistische manier naar bijvoorbeeld een aandoening/ ziekte/ situatie kijkt, dan let je op alle aspecten die met dat te maken heeft. Je focust je dus niet alleen op het probleem zelf, maar op alle facetten van een mens: fysiek, mentaal, psychisch en energetisch. Met aandacht voor lichaam, ziel en geest.

In ons centrum, Body and Spirit, werken wij allen vanuit het holistisch denken. De mens zien als geheel, met een fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel deel.