Vitaliteit | Langer vitaal leven. Iedereen wordt in dit leven geboren met een bestemming. We komen hier allemaal met een speciaal doel. We worden geboren op een specifieke tijd op een bepaalde dag in een bepaald jaar; we worden geboren uit een stel ouders - en we hebben allemaal een tijd dat we zullen overlijden. Dit zijn de omstandigheden van ons leven op aarde. Dus als we het hebben over een lang leven, spelen al deze elementen een rol. Levensduur verwijst naar de lengte van een mensenleven. Gedurende duizenden jaren heeft de Chinese Geneeswijze begrepen dat de levensduur van elk individu wordt bepaald door de kwantiteit en kwaliteit van zijn of haar Voorvaderlijke Qi (=energie) dat wordt geërfd van zijn of haar ouders. En daarom hebben de kwantiteit en kwaliteit van hun Qi, evenals de aard van de zwangerschap van de moeder en de factoren die de geboorte omringen, direct invloed op de Qi.

In de Huang Di Nei Jing, een boek met klassieke tekst over de Chinese Geneeswijze , stelt dat "mensen op aarde worden geboren, maar het leven zelf (geest) in de handen van de hemel wordt gehouden. Wanneer de Qi van de Hemel [de oorsprong of oorsprong van alle leven] en de aarde samenkomen, wordt het een mens genoemd". Traditioneel gezien is de Chinese Geneeswijze ervan overtuigd dat de lengte van je leven onveranderlijk is.

Dit betekent dat je Voorvaderlijke Qi - je energiestichting - niet kan worden veranderd. Het leven dat je bouwt op je energiestichting hangt af van de kwaliteit van dat fundament. Anders gezegd, je energiestichting is net als land dat je van je ouders erft. Het kan 2 of 2000 m2 zijn; de grond kan ongelooflijk vruchtbaar of stoffig zijn en vol met stenen. Wat je erft, kun je niet veranderen. Waar je mee kunt werken, is hoe je om je nalatenschap geeft. De manier waarop je tijd en gezondheid beheert, is aan jouzelf. Denk je ooit na over hoe je om je geschenk van het leven geeft? Maximaliseer je het of leef je op een manier die het uitput?